Anastasia Nikakis | Sculptor profile
Nice Venice Gatsby Athena London Melbourne

Anastasia Nikakis

 • Works online: 6 Total prizes: No prizes won.
 • Preferred media:
  No preferred media defined.
 • Sculpture styles:
  No sculpture styles defined.
 • Sculpture scales:
  No sculpture scales defined.
 • Sculpture settings:
  No sculpture settings defined.
 • Works to Comission: No
 • Runs Classes: No
Exhibitions History
Annual & Awards Exhibition Annual & Awards Exhibition
2018 Athena
Melbourne International Flower & Garden Show Melbourne International Flower & Garden Show
2019 Gatsby , Nice , Venice
2018 London , Melbourne
Prizes History
No prizes won.